betvlctor网页版登录关于2023级员工转专业结果公示

发布时间:2023-12-27 字体大小 T |T


根据教务处“关于2023级员工转专业的通知”要求,经公司党政联席会审议通过,确定23助产学田海涛、郭子昂、刘佳,23护理学2班徐金舆,23护理学1伊文财共5名同学符合集团相关专业转入条件,公司准予转出。现将转专业结果公示如下:a734d5f196bf2bb000278e541be1ff2.png

公示时间:2023年12月27日至12月29公示期为三天。

如对此公示有异议,请在公示期间到医学楼220办公室反映情况。反映电话:8313289。

 

                                                                betvlctor网页版登录

2023年12月27日